სიახლეები

15 აპრილიდან „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ“ დებულების ახალი რედაქცია ამოქმედდა

02 აპრილი 2021

2020 წლის 15 აპრილიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფიზ...

ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის/კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის კოდექსი

01 აპრილი 2021

2019 წლის 23 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ...

მომხმარებლების მიერ ფინანსურ ორგანიზაციებში წარდგენილი პრეტენზიების სტატისტიკა

31 მარტი 2021

ფინანსური ორგანიზაციის და/ან მისი ნებისმიერი პროდუქტის მიმართ უკმაყოფილების, დაუთანხმებლობ...