• ფინანსური სიძნელეების დროს კრედიტორთან ურთიერთობის გაწყვეტა და ვალდებულებების უგულებელყოფა გამოსავალი როდია. მნიშვნელოვანია, მოიძებნოს პრობლემის მოგვარების გზები, რაც მხოლოდ კრედიტორთან აქტიური კომუნიკაციის შედეგადაა შესაძლებელი.
  • ფინანსური სიძნელეების დროს კრედიტორთან ურთიერთობის გაწყვეტა და ვალდებულებების უგულებელყოფა გამოსავალი როდია. მნიშვნელოვანია, მოიძებნოს პრობლემის მოგვარების გზები, რაც მხოლოდ კრედიტორთან აქტიური კომუნიკაციის შედეგადაა შესაძლებელი.

ჩვენ შესახებ

კომპანია „ფინჰაბ ჯორჯია“ ახორციელებს ფინანსური მოთხოვნების შესყიდვას ქართულ ბაზარზე არსებული სხვადასხვა ტიპის კომპანიებისაგან და დავალიანების მქონე პირებს სთავაზობს მხარდაჭერას მათი ფინანსური პრობლემის ოპტიმალურად მოგვარებაში. 

კომპანია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრებით, რომლებიც მომხმარებლებთან აწარმოებენ ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებს და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, სთავაზობენ დავალიანების დაფარვა მათ შესაძლებლობებზე მორგებული პირობებით. 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა წარმოადგენს რა ჩვენს პრიორიტეტს, კომპანიის თითოეული თანამშრომელი მოვალესთან კომუნიკაციას წარმართავს ეთიკის კოდექსისა და საყოველთაოდ მიღებული ნორმების გათვალისწინებით.

სიახლეები

15 აპრილიდან „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ“ დებულების ახალი რედაქცია ამოქმედდა

02 აპრილი 2021

2020 წლის 15 აპრილიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება „ფიზ...

ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის/კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის კოდექსი

01 აპრილი 2021

2019 წლის 23 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ...

მომხმარებლების მიერ ფინანსურ ორგანიზაციებში წარდგენილი პრეტენზიების სტატისტიკა

31 მარტი 2021

ფინანსური ორგანიზაციის და/ან მისი ნებისმიერი პროდუქტის მიმართ უკმაყოფილების, დაუთანხმებლობ...

მიმდინარე ვაკანსიები

ჩვენ ვთვლით, რომ თანამშრომლები ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივია - ერთად ვსწავლობთ, ვმოქმედებთ და ვვითარდებით. არასდროს ვკმაყოფილდებით მიღწეული შედეგებით და ყოველთვის ვცდილობთ ვიყოთ იმაზე უკეთესი, ვიდრე დღეს ვართ. ამაში კი მუდმივი სწავლა, ერთმანეთის მხარდაჭერა და მიზნის მიღწევაზე ორიენტირებული გარემო გვეხმარება.

შემოგვიერდით

პრობლემური აქტივების კოორდინატორი

თუ მიგაჩნიათ, რომ გაქვთ საჭირო უნარები და ცოდნა იმისათვის, რომ ეფექტურად მართოთ ფინანსური...
ვრცლად